Superforum.online

Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och/eller att du lämnar dina uppgifter till oss, samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt
Den här integritetspolicy beskriver hur Superforum.online behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen https://superforum.online samt våra produkter och tjänster.

Integritetspolicyn gäller för både alla som använder webbplatsen https://superforum.online samt våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Superforum.online är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling
Samtycke:
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster, godkänner du och samtycker till att Superforum.online behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Superforum.online. I sådant fall kommer Superforum.online inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Superforum.online behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Superforum.online som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall vi ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på https://superforum.online och vid kontakt via e-post med personer som är intresserade av våra tjänster eller produkter.

Vi samlar dessutom icke-personlig information vid besök på https://superforum.online Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter
Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra användande av våra tjänster eller produkter bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter
Superforum.online bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av produkter/tjänster
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Superforum.online’s produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av Superforum.online

Hur länge vi bevarar personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Superforum.online sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Superforum.online kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Delning av personuppgifter till tredje part
Vi kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig som privatperson, till exempel för att leverera produkter eller tjänster. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Vi för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Vi överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Sendinblue i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen https://superforum.online lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Superforum.online’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Superforum.online vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Superforum.online säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter
Superforum.online har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Superforum.online är skyldiga att följa Superforum.online’s regler för informations- och IT-säkerhet samt denna integritetspolicy.

Cookies
Vi använder oss av så kallade cookies på https://superforum.online. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på superforum.online för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av Superforum.online som avsett.

Superforum.online som personuppgiftsbiträde
Det kan uppstå tillfällen där Superforum.online inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar vi personuppgifter enligt de instruktioner vi fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men vi kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Superforum.online få besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Superforum.online förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation
Superforum.online ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@superforum.online

Uppdaterades: 2021-01-04

Superforum - Umgås över telefon

Superforum har nytt nummer från 2021 – att ringa kostar som ett vanligt Sverigesamtal

Super forum 08-12200666 | Copyright © 2024 | Kontakt: support@superforum.online